Valors: els principis fonamentals de l’Associació

Els valors de l’Associació són:

La democràcia. Posem a disposició de les nostres persones associades les eines adients per tal que aquestes puguen contribuir a la realització de la finalitat d’Ànima Castelló d’una manera efectiva i inclusiva.

La transparència. Desenvolupem la nostra activitat d’una manera clara i sense ocultacions, ja que la finalitat de l’Associació és pública i inequívoca.

La igualtat. Exercim la nostra activitat a través del respecte, i per tant, en el si de l’Associació no s’admet cap actitud discriminatòria per motius de sexe, ètnia, edat, orientació sexual, creença política o religiosa així com qualsevol altre comportament relacionat amb la intolerància.

La confiança. Realitzem la nostra tasca establint relacions d’accessibilitat i flexibilitat amb l’entorn. Per això, contemplen diferents modalitats de socis i sòcies en funció del grau de compromís que cada persona vulga mantenir amb l’Associació.