Consell rector

Els membres que formen part del Consell Rector exerciran les funcions dels seus respectius càrrecs amb la lleialtat d’un fidel representant, que obrarà de bona fe i en el millor interés per a l’Associació.

El Consell Rector d’Ànima Castelló està format pels següents càrregs i persones:

  • President: Pablo Bou Pérez
  • Vicepresident: Manel Porcar Ayora
  • Secretària: Mònica Selma Vélez.
  • Tresorer: Santiago Querol Rodríguez.
  • Vocal de Perspectiva de Gènere: Anna Gascó Izquierdo.
  • Vocal de Tecnologies de la Informació i la Comunicació: Néstor Pascual Querol.
  • Vocal de Participació: Miguel Rovira Lorente.