Consell rector

Els membres que formen part del Consell Rector exerciran les funcions dels seus respectius càrrecs amb la lleialtat d’un fidel representant, que obrarà de bona fe i en el millor interés per a l’Associació.

El Consell Rector d’Ànima Castelló està format pels següents càrregs i persones:

Pablo Bou Pérez
President
Manel Porcar Ayora
Vicepresident
Mònica Selma Vélez
Secretària
Santiago Querol Rodríguez
Tresorer
Miguel Rovira Lorente
Vocal de Participació
Néstor Pascual Querol
Vocal de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Anna Gascó Izquierdo
Vocal de Perspectiva de Gènere