Política de privacitat

ÀNIMA CASTELLÓ, està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis de la pàgina web. Mitjançant la present Política de Privacitat (o Política de Protecció de Dades) ÀNIMA CASTELLÓ informa als USUARIS dels llocs web: https://www.animacastello.com/, dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament , si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

ÀNIMA CASTELLÓ, es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques de el sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

Responsable

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és:

ASSOCIACIÓ ÀNIMA CASTELLÓ
Carrer d’Enmig 48, 12001 Castelló de la Plana
info@animacastello.com
NIF G44528321

Inscrita en el Registre D’associacions de la Comunitat Valenciana, en la Secció PRIMERA amb el núm. CV-01-060335-CS.

Finalitat del tractament

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat d’ÀNIMA CASTELLÓ, posats a disposició dels Usuaris, responen, segons el cas concret, per gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes , queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i / o sponsorizats per ÀNIMA CASTELLÓ, així com conèixer l’opinió dels usuaris.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, mentre no s’oposi a el tractament o revoqui el consentiment

Legitimació

ÀNIMA CASTELLÓ està legitimat a el tractament de dades personals, basant-se el consentiment atorgat per l’interessat mitjançant la signatura o acceptació dels pertinents formularis, per a un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1. a) de l’Reglament General de Protecció de dades personals.

Exactitud de les dades

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i / o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent d’ÀNIMA CASTELLÓ.

Destinataris

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitat / s expressada / s, en els supòsits previstos segons Llei.

Drets dels usuaris

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió,
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
  • Dret a oposar-se a el tractament,
  • Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, i en la qual s’especificarà quin d’aquests sol·licita sigui satisfet, remesa a l’adreça: ÀNIMA CASTELLÓ, domicili social a aquests efectes en el Carrer d’Enmig 48, 12001 Castelló de la Plana, o a la següent adreça de correu electrònic: info@animacastello.com.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Mesures de seguretat

Finalment s’informa que ÀNIMA CASTELLÓ, adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, donant compliment a el principi de responsabilitat proactiva, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els caps de el tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cada un dels tractaments.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@animacastello.com.