Blog

29/12/2018

Estructura accionarial del CE Castelló

Davant la pròxima Junta General d’Accionistes (JGA) del CE Castelló, on es proposarà una nova ampliació de capital, cal recordar quina es l’actual estructura accionarial del club.


Aquest document està disponible en format PDF, fent clic en el seguent enllaç:


Estructura accionarial del club:

 • Noves accions que s’emetran en l’ampliació de capital = 4.040.404
  • El número d’accions actuals es de 15.149.101.
  • El número d’accions després de l’ampliació de capital es de 19.189.505.
  • Per tant, 19.189.505 accions després de l’ampliació menys 15.149.101 accions actuals, són 4.040.404 noves accions.
 • Valor de l’ampliació de capital = 800.000 euros:
  • Valor d’emissió de cada acció nova (*) = 0,10 € + 0,098 € = 0,198 €.
  • Per tant, 4.040.404 accions a 0.198 euros cadascuna, resulten en 800.000 €.
 • Capital Social del CE Castelló després de l’ampliació = 1.918.950,50 €.
  • 19.189.505 accions a 0,10 € cadascuna, són 1.918.950,50 €.

Aclariments

(*) El valor d’emissió de les noves accions que s’emetran en l’ampliació es conforma dels següents conceptes:

 • El valor nominal de l’acció. En aquest cas, serà de 0,10 €.
 • La prima d’emissió que se li atorga a cada nova acció. En aquest cas, 0,198 €. El valor de la prima d’emissió no es comptabilitza a efectes de càlcul de capital social.

Cal afegir que en la convocatòria de la Junta General d’Accionistes s’explicita que les noves accions que s’emetran seran de la mateixa classe i valor que les ja existents. tant, totes les accions del CE Castelló són homogènies.

Fòrmules de càlcul

 • Valor nominal d’una acció = Capital Social / Número total d’accions.
 • Capital Social = Valor nominal d’una acció * Número total d’accions.
Actualitat