Blog

03/12/2020

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària

De conformitat amb els articles 21 i 23 dels Estatuts de l’Associació, i en virtut de l’acord del seu Consell  Rector, es convoca Assemblea General Ordinària per al pròxim dijous 17 de gener de 2020, a les 19:00 hores en Primera Convocatòria, i a les 19:30 hores en Segona Convocatòria.

A tenor de l’article 40 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, la sessió es desenvoluparà en format telemàtic. Així mateix, des del Consell Rector s’enviarà als socis i sòcies l’enllaç d’accés a la plataforma virtual.

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’informe de la Presidència de la temporada 2019-2020.
  1. Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’Associació de la temporada 2019-2020.
  1. Torn obert de precs i preguntes.

D’acord amb l’article 22 dels Estatuts de l’Associació, i de manera concurrent a la sessió ordinària, es convoca Assemblea General Extraordinària a través del mateix canal telemàtic.

ORDRE DEL DIA:

  1. Determinar el posicionament de l’Associació en els afers que s’inclouen en l’Ordre del Dia de la Junta General Ordinària del Club Esportiu Castelló que se celebrarà el pròxim 29 de desembre de 2020.
  1. Torn obert de precs i preguntes.

NOTA:

Des del Consell Rector informem als nostres socis i sòcies accionistes que, en el moment de realitzar aquesta convocatòria, encara no disposem de la documentació relacionada amb les qüestions que s’inclouen en l’Ordre del Dia de la Junta General del CE Castelló. Tan prompte com ens siga enviada ho farem saber pels mitjans escrits i individuals que fem servir de manera habitual.

Per a més informació, podeu dirigir-vos a: info@animacastello.com

Ben cordialment, el President

Pablo Bou Pérez

Castelló de La Plana, 3 de desembre 2020

Actualitat, CE Castello, Junta Accionistes