Blog

19/01/2018

Comunicat oficial: L’arribada de Garrido no resol la crisi del CE Castelló

Davant els esdeveniments recents que s’han produït en l’àmbit societari del Club Esportiu Castelló, emetem el present comunicat per tal d’expressar la posició d’Ànima Castelló respecte de tot l’ocorregut:

En primer lloc, i amb referència a l’arribada del nou inversor José Miguel Garrido, creiem que és massa prompte per a extraure una valoració determinada respecte a la seua incorporació al si de l’entitat albinegra. Dit açò, entenem que tota injecció econòmica que reba el CE Castelló s’ha de considerar com a positiva, ja que la crisi financera tan delicada que pateix el club requereix liquiditat amb urgència.

En aquest sentit, també volem afegir que la vinguda d’un inversor, que per si sol aporte capital en el curt termini, no serà la solució definitiva que resolga la situació del CE Castelló. Són massa anys de fracassos i decepcions i després de 26 anys immersos en el model de les Societats Anònimes Esportives (SAE), considerem que ha arribat el moment de fer un gir copernicà en el paradigma de gestió que sustente al CE Castelló.

Per tant, des d’Ànima Castelló volem interpel•lar a les institucions públiques, tant locals com autonòmiques, però sobretot a l’Ajuntament de Castelló, a què aprofiten la finestra que se’ls obre al davant perquè a través de la cessió de l’Estadi Castàlia es puga fomentar una distribució equitativa i raonable de l’accionariat del CE Castelló. Com hem manifestat des del passat mes de gener, Ànima Castelló planteja a l’Ajuntament de Castelló que, com a propietari de l’Estadi Castàlia, afronte la necessària reforma que requereix la instal·lació i, a canvi d’eixa inversió, perceba -en concepte de garantia- un percentatge d’accions de l’entitat albinegra. En efecte, el que sol•licitem al Consistori és la realització d’una aportació no dinerària, com és l’ús de l’estadi en perfectes condicions, en una propera ampliació de capital, vertaderament ambiciosa i oberta. Sense dubte, creiem que una decisió d’aquesta naturalesa facilitaria moltíssim la participació massiva de la societat castellonenca en la compra d’accions del CE Castelló.

A més, i amb referència al conveni de cessió de Castàlia, Ànima Castelló també planteja que es modifique la forma en què els darrers anys s’ha portat a terme dita concessió. Des del nostre col•lectiu creiem que a partir d’ara, seria millor realitzar un contracte de cessió on siga l’Ajuntament qui s’encarregue del manteniment de l’Estadi durant cada temporada i, a canvi, siga el club el que satisfaça un cànon per les despeses que genere aquest manteniment. Després de molts anys de mala gestió del recinte, tant per les diferents directives del CE Castelló com per l’Ajuntament, considerem que aquesta proposta que plantegem és la més ètica i transparent possible, ja que la ciutadania de Castelló coneixeria d’una manera clara i precisa les responsabilitats assumides per cada part dintre del conveni signat.

Per últim, volem recordar que Ànima Castelló sempre ha treballat i treballarà per la difusió d’un model de futbol més transparent i democràtic que el que regeix en l’actualitat.

Per això, si l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Castelló opta finalment per sostenir el model de futbol-negoci vigent cedint Castàlia d’una forma similar a la que ja s’ha efectuat en les darreres dècades, exigirem les responsabilitats pertinents, ja que des del nostre col•lectiu no entendríem enlloc que després de tot el que s’ha viscut en els últims anys les institucions públiques no prengueren nota dels errors comesos.

“Un símbol de la ciutat és un símbol de la seua gent”

Castelló, 9 d’abril 2018

Premsa