Avís legal

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en coneixement que el titular d’aquest lloc web és:

ASSOCIACIÓ ÀNIMA CASTELLÓ
Carrer d’Enmig 48, 12001 Castelló de la Plana
info@animacastello.com
NIF G44528321

Inscrita en el Registre D’associacions de la Comunitat Valenciana, en la Secció PRIMERA amb el núm. CV-01-060335-CS.

1. Introducció

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web https://www.animacastello.com (des d’ara, la pàgina web) titularitat de l’ASSOCIACIÓ ÀNIMA CASTELLÓ, amb NIF G44528321 i domicili social en el Carrer d’Enmig 48, 12001 Castelló de la Plana.

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

2. Acceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i termes d’ús inclosos en el present Avís Legal.

Es recomana als Usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de forma periòdica, ja que les condicions d’ús de la mateixa, recollides en l’esmentat Avís, poden patir modificacions.

ÀNIMA CASTELLÓ es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible a la pàgina web, indicant la data de l’última actualització a la part superior del document. Si vostè continua fent ús dels serveis prestats a la pàgina web, un cop modificades les condicions d’ús de la mateixa, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en les mateixes.

3. Navegació, accés i seguretat

L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. Ànima Castelló, realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat el lloc web.

4. Obligacions l’usuari

4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part l’usuari de la mateixa quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici d’ÀNIMA CASTELLÓ, i contrària a aquest avís legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets d’ÀNIMA CASTELLÓ, o de tercers, o que puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització de la mateixa per part d’altres usuaris.

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb fins il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

  1. Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).
  2. Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.
  3. Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

5. Actualitat

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. El Titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest lloc web.

6. Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a ÀNIMA CASTELLÓ, o als seus llicenciants, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, de el tot o part de l’contingut d’aquest lloc , i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut d’el web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis de l’Titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició ( el «Contingut”) són propietat exclusiva de l’Titular o dels seus llicenciats, amb tots els drets reservats.

Cap part d’el Contingut de l’web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit de l’ titular. No es podrà carregar o republicar Contingut de l’web en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús de l’Contingut de l’web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb fins comercials, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit de l’Titular.

7. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat d’ÀNIMA CASTELLÓ, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a l’Titular.

8. Política de privacitat

Si vol conèixer la nostra política de privacitat o de protecció de dades llegeixi atentament la nostra POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.

9. Política de cookies

Si vol conèixer la nostra política de galetes llegeixi atentament la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

10. Hiperenllaços

L’usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web a la d’ÀNIMA CASTELLÓ, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

  1. L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).
  2. Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a aquesta pàgina o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que: (i) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència de el servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi d’ÀNIMA CASTELLÓ o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.
  3. No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre ÀNIMA CASTELLÓ, els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.
  4. En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que ÀNIMA CASTELLÓ ha prestat el seu consentiment per a la inserció de la mateixa o que, d’una altra manera, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis de l’remitent.
  5. Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu d’ÀNIMA CASTELLÓ, dins de la pàgina de l’remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per ÀNIMA CASTELLÓ, i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web d’ÀNIMA CASTELLÓ, en la forma establerta en aquesta clàusula.
  6. La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que ÀNIMA CASTELLÓ, subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, de l’remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat d’ÀNIMA CASTELLÓ, en atenció a el lloc, continguts i temàtica de la pàgina web de l’remitent.

En qualsevol cas, ÀNIMA CASTELLÓ, es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seva pàgina web i exigirà la seva retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

11. Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

ÀNIMA CASTELLÓ, no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a la empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

ÀNIMA CASTELLÓ, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquesta pàgina web.

De la mateixa manera, ÀNIMA CASTELLÓ, tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, llevat dels casos que preveu l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats els ha de posar en coneixement d’ÀNIMA CASTELLÓ, seguint el procediment establert en l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre ÀNIMA CASTELLÓ, i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les que donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de ÀNIMA CASTELLÓ, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’elles. ÀNIMA CASTELLÓ, es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en la seva pàgina web.

ÀNIMA CASTELLÓ, no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a ella.

ÀNIMA CASTELLÓ, s’eximeix de responsabilitat pel que fa a les «cookies» que tercers externs puguin instal·lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari.

12. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que sigui necessari efectuar hauran d’enviar un correu electrònic a info@animacastello.com o enviar una comunicació escrita a ÀNIMA CASTELLÓ, Carrer d’Enmig 48, 12001 Castelló de la Plana.

13. Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest lloc web serà de competència dels tribunals de Castelló de la Plana.