Associa’t

Qui es pot associar a Ànima Castelló?

L’Associació Ànima Castelló és un espai de resposta al model de futbol negoci que actualment regeix en el CE Castelló, el qual impedeix que l’afició albinegra puga participar en les qüestions clau que afecten a la propietat i la gestió del Club.

Des de l’abril de 2017, treballem pel foment i el desenvolupament d’un model de propietat i gestió en el CE Castelló que es base en la participació, la transparència i la cohesió del Club amb el seu entorn. I aquesta tasca que realitzem té una finalitat determinada: que Ànima Castelló es convertisca en un agent institucional en l’entorn del CE Castelló, disposant d’un 5% del seu capital social en un marc estatutari on ningú puga acumular més d’un 5% de l’accionariat del Club.

És per això que podran ser socis i sòcies d’Ànima Castelló totes les persones i entitats que, lliurement i voluntàriament, tinguen interés en el compliment d’aquesta finalitat.

Un símbol de la ciutat és un símbol de la seua gent.


Què has de fer per a associar-te?

Només has de seguir 2 passos:

 1. Envia un email a associat@animacastello.com amb les teues dades personals:
  • Nom i cognoms.
  • DNI.
  • Telèfon de contacte.
 2. Fes l’ingrés de la quota social anual (20€) al següent compte bancari:
  • ES02 3159 0072 8626 7322 9221
  • Ordenant: el teu nom i els dos cognoms.
  • Concepte: quota social anual
  • Beneficiari: Associació Ànima Castelló

Els drets de les persones associades a Ànima Castelló es regulen en l’article 14è dels nostres Estatuts i, entre altres, són els següents:

 • Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 • Exposar a l’Assemblea General i al Consell Rector tot el que consideren oportú per tal de contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització de l’objecte social d’aquesta.
 • Participar en les activitats de l’Associació i formar part del Consell Rector d’aquesta.
 • Ser informades sobre la composició del Consell Rector de l’Associació, sobre l’estat dels seus comptes i sobre el desenvolupament de la seua activitat.
 • Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell Rector de l’Associació.
 • Consultar els llibres de l’Associació.