Visió

Des d’Ànima Castelló tenim com a visió aconseguir un 5% del capital social del CE Castelló i per tant, convertir-nos en un agent institucional en l’entorn del Club.

Per tal d’aconseguir aquesta visió, desenvoluparem la nostra activitat d’una manera coherent amb la missió i els valors de l’Associació.