Visió

Ànima Castelló té com a visió convertir-se en un agent institucional en l’entorn social del Club Esportiu Castelló.

Per tal d’aconseguir aquesta visió, Ànima Castelló desenvoluparà la seua activitat d’una manera coherent amb la seua missió i els seus valors. A més, el conjunt d’aquesta activitat haurà de ser constant i duradora en el temps i alhora inclourà uns caràcters i atributs amb els quals la massa social del Club Esportiu Castelló es puga sentir identificada i representada.